Statetris بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی تتریس، با بلوک های معمول نیست، اما این بار با ایالات متحده آمریکا.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillStatetris