Statetris Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Chơi Tetris, không phải với các khối thông thường, nhưng lần này với Hoa Kỳ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillStatetris