مرسوم، مد روز تابستان زن و شوهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در این مد بازی شما زن و شوهر است که، به دلیل سبک خود را، تمام خشم در ساحل و در مجلات در تابستان امسال بودند دیدار خواهد کرد. هنگام پانسمان از دوستداران شما متوجه خواهد شد که در تابستان triumphing آسان است اگر شما خوب لباس پوشیدن است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSummerTrendyCouple