زن و شوهر خوشحال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

در اینجا ما یک زن و شوهر خوشحال، فقط در چهره ی آنها نگاه. لباس هر دوی آنها و تصور آنچه که این امر می تواند برای لذت بردن از یک روز آفتابی در ساحل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpHappyCouple