تابستان دامن کوتاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

تابستان واقعا گرم و بنابراین او باید دامن و تاپس کوچک نور و گاه به گاه می پوشند. را انتخاب کنید در گنجه او لباس ایده آل و لوازم جانبی تابستان برای او.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSummerMiniSkirt