شکایت بافندگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

راهنما سو گره طراحی خوب. با استفاده از کلیدهای جهت دار برای دوختن و با استفاده از ماوس برای انتخاب رنگ سمت راست رشته.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان به دوختن. انجمن ماوس برای انتخاب رنگ رشته.

SimulationGirlSeriesMatching GirlsKnitting