Thí điểm sinh viên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Bay máy bay giấy trong lớp học khi giáo viên không tìm kiếm. Học sinh cần phải bấm vào nơi anh muốn lái máy bay. Ông chỉ có thể bay những chiếc máy bay để vào đối tượng có thể trong lớp room.You là một chàng trai nghịch ngợm người đã bay máy bay trên lớp học. Tránh sự chú ý của các giáo viên lớp, chủ đầu, người quét rác và một sinh viên người nhìn lại. Bạn sẽ nhận được điểm nếu bạn bay máy bay đối với bạn bè của bạn đang chán với cả lớp. Đánh học sinh tham dự sẽ làm cho bạn mất điểm. Đánh chủ đầu hoặc quét sẽ làm cho điểm thưởng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingSchoolRoomAndroid StudentPilot