פיילוט תלמיד משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   02

להטיס מטוסי נייר בכיתת כשהמורה לא מסתכלת. התלמיד צריך ללחוץ בו הוא רוצה להטיס את המטוס. הוא יכול רק להטיס את המטוסים ללחוץ אובייקטים מסוגלים בכיתה room.You הם בחור שובב שטס מטוס על פני חדר הכיתה. הימנע את תשומת לבו של המורה בכיתה, אדון הראש, המטאטא ותלמיד אחד שמסתכל אחורה. אתם תקבלו נקודות אם אתה לטוס במטוס לכיוון החברים שלך שמאסו בכיתה. להכות סטודנטים הלומדים יגרום לך נקודות רופפות. להכות את אדון הראש או מטאטא יעשה את נקודות בונוס.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

ShootingSchoolRoomAndroid StudentPilot