התלמיד סים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   10 100% with 1 votes

לנהל את חייך כסטודנט עוד אתה שומר מטופח למשעי. ללמוד קשה ולאכול נכון. להרים אפרוחים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Role PlayingKidsStudent