پارک دانشجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

به پارک دانشجو خوش آمدید! راهنمایی دانش آموزان خود را از جعبه گوشی به حزب!

کنترل بازی:
کلید سمت چپ ماوس - برای انتخاب آیکون و دانش آموزان.

StrategyStudentPark