Đường phố Avenger Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Chiến đấu chống lại nhân vật phản diện trong đường phố máy bay chiến đấu giống như trò chơi này.

Điều khiển:
W, A, S, D -. Di chuyển
J - Tấn công
K -. Chuyển
L -. Phí.

FightingActionStreet FightingAvenger