ستاره مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کشتن تمام دشمنان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionStarDefender