Stackopolis Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Xây dựng một đế chế bằng cách bắt đầu đưa ra những gạch và đặt chúng trên đầu trang của mỗi khác theo các hình ảnh trên góc trái.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyStackopolis