Stackopolis משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לבנות אימפריה ידי מתחיל לפרוס את האריחים והציב על גב אחד את השני על פי התמונה בפינה השמאלית.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FunnyStackopolis