סקי הפעלה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

סקי בין הדגלים להאיץ את הגולש שלך אל המטרה. יש סקי כיף בשלג!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Funny