اقدام spongebob در جدید 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   134 76.47% with 17 votes

راهنما SpongeBob و پاتریک به جمع آوری تمام همبرگر و رسیدن به پایان است. این بن هم باید چکش برای شکستن دیوار است. پاتریک برای به دست آوردن کلید برای باز کردن درب. از آن لذت ببرید تمام راه را در این بازی ماجراجویی های خنده دار! کنترل: کلید های arrow به حرکت و پرش.

کنترل بازی:
در بازی

Action Adventure Cartoon Girl Platform Spongebob Two Players Spongebob Action