spongebob در Squarepants بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6549 57.02% with 114 votes

پایین بیکینی را وارد کنید و کمک به spongebob در SquarePants به انجام کارهای عجیب و غریب و ماموریت های کامل است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSpongebobSquarepants