Spongebob Squarepants Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   6549 57.02% with 114 votes

Nhập đáy Bikini và giúp SpongeBob SquarePants để làm công việc lặt vặt và hoàn thành nhiệm vụ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillSpongebobSquarepants