سوبر سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راه رفتن در اطراف سقف به عنوان کسب می کنید مست است، اما اصلا سقوط کردن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSoberSanta