Tỉnh táo ông già Noel Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đi bộ xung quanh mái nhà như bạn say hơn nhưng không rơi ra.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSoberSanta