Chất béo ông già Noel Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Santa là đói! Mở miệng để nuôi anh ta đối xử với lễ hội, nhưng không cho nó ăn bất kỳ mầm!

Điều khiển:
Sử dụng chuột hoặc thanh không gian để mở miệng.

ActionSanta