Santa Claus Tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   03

Mát! Nó 's nửa đêm và Santa là tại nhà của chúng tôi để lại một số quà tặng. Cố gắng vẽ anh chàng lớn và phù hợp với màu đỏ của mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpDecorateSantaClausPainting