بوسیدن و عشقبازی کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بوسیدن خوب است، اما می تواند تبدیل ناخوشایند زمانی که یک فرد سیگاری به شما بوسه. در این بازی مهارت، شما باید برای اجتناب از همه افراد سیگاری به دلیل سیگار کشیدن است که آینده ما نیست.

کنترل بازی:
با استفاده از موس خود را، هدایت پسر یا دختر خود را پایین سالن به پیدا hottie و استاد برخی از بوسیدن حرکت خاص. اجتناب از افراد سیگاری و یا شما تخم ریزی 'بوسیدن امتیاز از دست بدهند!

SkillSmooch