- ارتجاعی - بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دمدمی مزاجی توپ Fluffite را در یک باغ از رمز و راز به دام افتاده است. آن را به شما برای کمک به او را به حومه شهر باز فرار با کار کردن گزاف گویی راه خود را به خروج. مراقب تله ها و موانع است که عجایب توپ را هم سخت وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillRebound