Điều khiển thông minh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cuộc đua xuống đường như bạn ở lại trong giới hạn tốc độ như bạn tránh giao thông và những trở ngại khác.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

ObstacleCollecting SmartDriver