Romeo On The Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hướng dẫn Romeo thu thập càng nhiều hoa như ông có thể trước khi ông đáp ứng ngày trong công viên!

Điều khiển:
Các phím mũi tên để di chuyển
không gian để ném đĩa

ObstacleCollecting Romeo