Các Tuttles Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đi du lịch thông qua cảnh quan bẫy-ridden với các thành viên của gia đình Tuttle vào cuộc phiêu lưu thu thập của họ! Thu thập tất cả các đối tượng bạn có thể trong khi tránh chướng ngại vật và các đối tượng nguy hiểm. Khi bạn đã thu thập các đối tượng chính của từng cấp, người đứng đầu để thoát khỏi.

Điều khiển:
Phím mũi tên di chuyển, nhảy và vịt
. Không gian thanh tấn công kẻ thù.

AdventureObstacleCollecting Tuttles