Moody 's Magical mắt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Trò chơi này được dựa trên Harry Potter và chiếc cốc lửa phim. Bạn là vô hình, nhưng Moody Mắt Điên vẫn có thể phát hiện ra bạn nếu ông chỉ mắt huyền diệu của mình về bạn. Sinh vật của ông có thể phát hiện ra bạn quá, vì vậy những gì bạn cần làm là để thu thập các đối tượng khác nhau và tránh gặp đôi mắt huyền diệu và tất cả các loại sinh vật.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ObstacleCollecting Moody-sMagical