חכם מנהל התקן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מירוץ במורד הכביש כמו שאתה להישאר בתוך מגבלת המהירות כפי שאתה דודג תנועה ומכשולים אחרים.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי אינטראקציה.

ObstacleCollecting SmartDriver