scooby دوو: Shaggys اسنک نیمه شب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   165 76.19% with 21 votes

محل سیگنال های دست در جعبه که در آن شما می خواهید کرک شده به نوبه خود سطح را به پایان برساند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

AdventureScaryFoodScoobyShaggysMidnightSnack