Maddie 'S برخورد اسنک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما دوقلوها تصادفی Maddie 'صفحه نمایش میان وعده با استفاده از میله ماهیگیری خاص.

کنترل بازی:
نوار فضایی به بلند کردن و رها کردن میان وعده.
چپ و راست کلید های arrow به حرکت می کند.
بالا و پایین کلید های arrow به استفاده از میله.

AdventureFunnyMaddieSnackEncounter