scooby دوو 1000 داش قبرستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   72 77.78% with 9 votes

اجرا به به عنوان سرعتی به عنوان شما می توانید است از طریق قبرستان. این شبح است بر روی دم خود را، دان تی 'را متوقف کند! چنگ زدن به وانت.

کنترل بازی:
Right Arrow را -. سرعت بخشیدن به
پایین فلش - حرکت به پایین
پیکان بالا -. حرکتبهبالا
CTRL های کلیدی -.. و گذار در خزیدن
فاصله - پرش به.

GraveyardGhostAnimalScaryRunningScooby1000Dash