Scooby Doo: Shaggys nửa đêm snack Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   165 76.19% with 21 votes

Đặt các tín hiệu tay trong các ô nơi bạn muốn xù xì để bật để hoàn thành các cấp độ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureScaryFoodScoobyShaggysMidnightSnack