Cá sấu 'o' Snack Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Giúp cá sấu để ăn cho bao nhiêu là có thể. Hãy cẩn thận không bỏ lỡ một đối tượng hoặc các nước sẽ tăng lên và trò chơi kết thúc.

Điều khiển:
Sử dụng trái và phím mũi tên để di chuyển.

WaterAnimalFoodTiming CrocSnack