نقشه های scatty ژاپن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی آموزشی عالی برای کمک به شما در یادگیری جغرافیای ژاپن. نقشه های استانها را در جایی که باید هستند بکشید و رها کنید. می توانید داده های اضافی مانند پایتخت ، مساحت و جمعیت را مشاهده کنید. انتخاب کنید تا آن را به انگلیسی یا ژاپنی بازی کنید. این بازی به شما کمک می کند تا نقشه کشور ژاپن و ایالت های آن را یاد بگیرید. از طریق این بازی بازی کنید و یاد بگیرید ، زیرا این بازی را همه سنین می توانند بازی کنند. فقط در y8.com بازی های آموزشی بسیار بیشتری انجام دهید

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Educational Kids Mouse Skill Series Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking