اتومبیل های غلتکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما یک راننده پس انداز هستید؟ رانندگی ایمن ، تا آنجا که می توانید! بازی را دوست ندارید؟

کنترل بازی:
در بازی

Driving Upgrade Obstacle Collecting Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen