Chuột Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Những con chuột từ một ẩm ướt gần đó sẽ điên về javelin-ném.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyRatsSpears