جنگ قایق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

مهارت بازی جنگ کلک یک نسخه اقدام خنده دار از نبرد است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را برای تنظیم زاویه و قدرت و دکمه ضربه به ساقه در آن دسته از دزدان دریایی فاسد!

ShootingAndroid RaftWars