جنگ لکه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما می توانید لکه را به فضای مجاور تخم ریزی کردن و یا شما می توانید به یک فضای باز مربع پرش دور. یک لکه بر روی تیم خود را با کلیک روی آن با ماوس انتخاب کنید. یک بار لکه انتخاب شما خواهد بود برجسته و حرکت می کند ممکن است شما ممکن است خواهد بود با کاشی های سبز تیره نشان داده شده است. در یک فضای برجسته را کلیک کنید برای تکمیل حرکت خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillBlobWars