Thích hợp Propel Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Ném giày chính xác vào bụi mặt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ThrowingMouse SkillTiming ProperPropel