Stinky Bean Fling Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Lấy ít đậu thảm hại của các triều đại và ném anh như xa như ông 'll đi. Sử dụng Scatmonkey điện-up để tăng tốc độ anh hơn nữa.

Điều khiển:
Chuột - Để tương tác.

ThrowingMouse SkillSeriesStinkyBeanFling