قدرت رنجرز تبدیل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   851133 86.48% with 984 votes

این قدرت رنجرز بازی است. قدرت رنجرز به کشتن تمام هیولاها اختصاص داده، شما باید کمک به او استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. Z برای برگزاری یکی دیگر از تماس قدرت رنجرز سپس با استفاده از کلید فلش را انتخاب کنید قدرت رنجرز. پرس Z به عقب Jayden.

کنترل بازی:


FightingDisneyCartoonKids