گاو قاتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

ذبح کردن هیولا عنصر مختلف در طول راه.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی هیولا حق را برای حمله از جناح راست یا مطبوعات 1-5.

FightingKidsActionMonstersSlayer