Điểm đến Pipol Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Vẽ và chơi giống như trò chơi. Nhưng ở đây bạn cần phải đào đất để làm đường cho dân tộc những người muốn đạt được điểm đến của họ. Bạn có thể đào groun hoặc thay thế không gian với mặt đất.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để đào lỗ để có được mọi người xuống đến đích một cách an toàn

SkillPipolDestinations