Pinballadia بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این یک بازی شیطان پین بال دزد خنده دار که مخلوط زوما و شیطان پین بال دزد را به یکی از بازی / بازی پازل اعتیاد و سریع است. هدف این است که ایجاد گروه های سه همان توپ را به آنها ناپدید می شوند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ArcadeMatching PinballAndroid Pinballadia