پرشده یا مشخص با قطعات مختلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

کلیک کنید هر بلوک و کشیدن از مستطیل داشتن چهار گوشه از همان رنگ. بزرگتر مستطیل امتیاز بیشتری کسب می کنید. رایگان همه شکلک ها را در هر سطح!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ArcadeMatching Blocky