عملیات را نابود کنید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرش بر روی سیستم عامل ها ، استفاده از jetpack برای رسیدن به ارتفاعات بالاتر ، و ساقه برای کشتن بیگانگان که در راه شما هستند.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Adventure Space Platforms Alien Webgl