یک سرباز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بازی سرگرم کننده که در آن شما به عنوان یک سرباز بازی برای گرفتن انتقام برادر خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySoldier