o tốt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

một platformer khó khăn về xây dựng kỹ năng để vượt qua một chướng ngại vật.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Adventure Platforms Jumping Html5 Extreme Sport