تنهای جدید گرانش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با زدن سیب به سر او ، ایده های جدید را در سر نیوتن بیدار کنید. این سرگرم کننده بازی پازل فیزیک است که می توانید در y8 بازی کنید. خصوصیات یک جعبه را تغییر دهید تا به سمت آسمان بالا برود ، بیفتد یا ثابت بماند. هر مورد را در صورت لزوم اصلاح کرده و سطح بازی را کامل کنید. موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Unity Webgl Thinking Physics